เวลาเช็คอิน: 15:00 น.
เวลาเช็คเอาท์: 12.00 น.

ราคาห้องพักทั้งหมดยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ไม่มีเซอร์วิสชาร์จ

  • ไม่อนุญาตให้ลูกค้านอกเข้าพักในห้องพักของโรงแรม หรือค้างคืนเว้นแต่ลูกค้านอกจะลงทะเบียนกับแผนกต้อนรับ/แผนกต้อนรับ (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและการปกป้องแขกทุกท่าน ฝ่ายบริหารของโรงแรมขอสงวนสิทธิ์ในการขอหลักฐานแสดงความสัมพันธ์.

 

  • การหลีกเลี่ยงการฉ้อโกงบัตรเครดิต: สำหรับการจองแบบชำระเงินล่วงหน้าทั้งหมดผู้เข้าพักจะต้องแสดงบัตรเครดิตจริงที่ใช้ในการจอง รายละเอียดบัตรเครดิตจะต้องตรงกับที่ระบุไว้ในรายละเอียดการจอง ชื่อเจ้าของบัตรต้องตรงกับชื่อผู้เข้าพัก

 

  • หากมีการเรียกเก็บเงินเต็มจำนวนจากบัตรเครดิตที่ระบุโรงแรมมีสิทธิ์ตามดุลยพินิจของโรงแรม แต่เพียงผู้เดียวในการยกเลิกการเรียกเก็บเงินนี้ในกรณีที่เจ้าของบัตรและชื่อผู้เข้าพักไม่ใช่บุคคลเดียวกัน

 

  • สำหรับการจองที่อยู่ภายใต้เงื่อนไข "ชำระภายหลัง/ชำระโดยตรง" โรงแรมอาจตรวจสอบหรืออนุมัติบัตรเครดิตของคุณล่วงหน้าเพื่อให้แน่ใจว่าบัตรที่ให้มานั้นถูกต้อง โดยปกติจำนวนเงินที่ได้รับอนุญาตล่วงหน้าจะเทียบเท่ากับการเข้าพัก 1 คืนและจะได้รับเครดิตกลับไปยังบัญชีของคุณโดยอัตโนมัติในช่วงเวลาหนึ่ง

 

  • กรณีเช็คเอาต์ก่อนกำหนด: จะมีการเรียกเก็บค่าปรับสำหรับการเข้าพัก 1 คืน - ในกรณีใด ๆ ที่ผู้เข้าพักตัดสินใจลดระยะเวลาการเข้าพักหรือเช็คเอาต์ก่อนเวลาที่จองไว้ (ไม่สามารถใช้ได้กับการจองที่ไม่ได้ เงื่อนไขการคืนเงิน)

กรณีไม่มาเข้าพัก: จะมีการเรียกเก็บค่าปรับสำหรับการเข้าพัก 1 คืนในทุกกรณีที่แขกไม่มาพักตามที่จองไว้ (ไม่สามารถใช้ได้กับการจองภายใต้เงื่อนไขที่ไม่สามารถคืนเงินได้)