บริการของเรา

โรงแรมหรือร้านอาหารอื่น ๆ บางแห่งคิดค่าบริการเซอร์วิชชาร์จ 10% ในใบเรียกเก็บเงินของคุณ

เซนทิโด้ เขาหลัก ไม่คิดค่าบริการเซอร์วิชชาร์จ 10%

อย่างไรก็ตามหากคุณพึงพอใจในบริการของพนักงาน คุณสามารถให้ทิปแก่พนักงานได้

ขอย้ำอีกครั้งว่าเราให้บริการด้วยใจ ไม่คิดค่าบริการเซอร์วิชชาร์จ เงินของคุณทางเลือกของคุณ